Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

O kształceniu nauczycieli

W połowie czerwca miałam okazję uczestniczyć w II Kongresie Edukacji Polskiej, organizowanym przez IBE w Warszawie. Zainteresowała mnie sesja poświęcona problemom kształcenia nauczycieli. Wszystkie materiały prezentowane na kongresie można obejrzeć na stronie IBE:

http://www.kongres.ibe.edu.pl/index.php/prezentacje-i-materialy.

            Pracownicy IBE zaprezentowali wyniki kilku badań międzynarodowych i polskich z lat 2008-2011 dotyczących kształcenia nauczycieli. Prowadząca sesję, Magdalena Krawczyk-Radwan z IBE, oraz paneliści (przedstawiciel MNiSW, rektor uczelni wyższej, profesor – pedagog  i nauczycielka historii z technikum) dyskutowali zarówno o przygotowaniu do zawodu, jak i doskonaleniu zawodowym. Padały głosy o dużym rozdźwięku między edukacją i szkolnictwem wyższym, upadku prestiżu tego zawodu, przeteoretyzowaniu kształcenia nauczycieli (o czym mówią przede wszystkim sami zainteresowani), o trwającej od lat negatywnej selekcji do zawodu, a także o braku odpowiedniego systemu motywującego nauczycieli do doskonalenia się. Sami nauczyciele zwracali uwagę na słabe przygotowanie adeptów zawodu do spraw wychowawczych oraz na przeogromną biurokrację.

            Najbardziej ostra diagnoza dotyczyła stwierdzenia, że w Polsce system kształcenia nauczycieli nie istnieje. Gwoli przypomnienia wspomnę, że system ten w Polsce zmieniał się znacząco w ostatnich latach, ale ciągle pozostaje niespójny.

            Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zlikwidowało obligatoryjną dwuprzedmiotowość, która od 2004 roku obowiązywała w ramach specjalności nauczycielskiej na I stopniu studiów wyższych. Kształcenie nauczycieli odbywa się w ramach modułów, co daje znacznie większą swobodę organizacyjną uczelniom.

            Rozporządzenie MNiSW obowiązuje uczelnie wyższe, ale dyrektorzy szkół przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu nauczyciela kierują się rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

            Oba akty prawne różnią się w kilku miejscach, co sprawia, że nawet szkoły wyższe mogą w świetle prawa kształcić przyszłych nauczycieli poza kierunkiem studiów, oferując im dodatkowe  przygotowanie pedagogiczne, czyli wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotowej w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie 150 godz. praktyk pedagogicznych. Takie kształcenie może pozostawać poza jakimkolwiek zewnętrznym nadzorem, gdyż Polska Komisja Akredytacyjna ma uprawnienia do sprawdzania jakości kształcenia na kierunku lub na wydziale, a kształcenie nauczycieli może być realizowane w jednostkach ogólnouczelnianych, poza właściwym kierunkiem studiów. Rozporządzenie MNiSW stwierdza, że kształcenie na studiach I stopnia obejmuje przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach II stopnia – do pracy we wszystkich typach szkół, z kolei zgodnie z rozporządzeniem MEN kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela gimnazjum ma m.in. osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia.

            Czytelników głębiej zainteresowanych tą tematyką z pewnością zaciekawi lektura wyników kontroli NIK dotyczącej organizacji i finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011:

http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/raporty_NIK/nik-p-11-073-ksztalcenie-nauczycieli.pdf

NIK oceniła negatywnie realizację zadań przez organy prowadzące szkoły oraz wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli i szkoły publiczne w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także przez szkoły wyższe w zakresie kształcenia nauczycieli. Z raportu wynika, że system kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nie zapewnia dostatecznego wsparcia dla szkół i nauczycieli.

            Na wakacjach będę pisać rzadziej, zapewne czytelnicy także potrzebują nieco wytchnienia od spraw zawodowych, zatem życzę Państwu udanego urlopu i zachęcam do odwiedzin bloga po letnim wypoczynku.

Komentarze (2)

Zaloguj się aby dodać komentarz

Dziękuję za te informacje. "Weszłam" na raport NIK i... mam pytanie: czy może odmówić dyrektor zwrotu opłaty za kurs doskonalący, jeśli wcześniej wyraził nauczycielowi zgodę? No cóż, są nauczyciele, którzy we własnej (domowej) kieszeni szukają środków na tzw. doskonalenie zawodowe.

Mirosława Meyer

Niestety, nie znam na tyle prawa oświatowego, żeby móc odpowiedzieć na Pani pytanie. Natomiast dotrzymywanie danego słowa to kwestia przyzwoitości. Skoro dyrektor wyraził zgodę na finansowanie kursu, to powinien tego słowa dotrzymać.

Elżbieta Awramiuk

Okiem językoznawcy. Blog dr hab. Elżbiety Awramiuk

Z wykształcenia jestem językoznawcą polonistycznym. Swoje życie zawodowe związałam z Uniwersytetem w Białymstoku, gdzie obecnie pracuję na stanowisku profesora w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, międzynarodowego stowarzyszenia International Association for the Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE), a także zespołów redakcyjnych dwóch czasopism: L1 – Educational Studies in Language and Literature oraz Białostockie Archiwum Językowe. Mimo pracy na uczelni miałam okazję poznać życie polskiej szkoły z wielu perspektyw. W latach 90. pracowałam jako polonistka w szkole średniej (wspominam ten okres jako fenomenalne doświadczenie zawodowe i osobiste), a potem wiele lat współpracowałam z białostockimi szkołami jako metodyk wprowadzający studentów w tajniki pracy nauczyciela polonisty. Poznawałam też szkołę z perspektywy rodzica dwojga dzieci. Moje zainteresowania naukowe dotyczą kształcenia językowego, lingwistycznych podstaw nauki czytania i pisania oraz fonologii i ortografii współczesnego języka polskiego. Wokół tych zagadnień będą koncentrowały się moje wpisy. Liczę, że kontakt z nauczycielami pozwoli mi skonfrontować mój punkt widzenia z ujęciem praktyków, a przy okazji – czego bardzo bym sobie życzyła – odnaleźć nowe interesujące obszary badawcze, interesujące także z tego powodu, że wypływające z realnych potrzeb ludzi zajmujących się edukacją. Gorąco zapraszam do lektury i wymiany poglądów.